Vlkommen till Medavo

Medavo startade 1990 med att utveckla organisationer och deras medarbetare. Redan frn starten var ambitionen att verfra kunskap till praktisk handling.

Flera konsulter kom från traditionella konsultföretag. Alla hade den erfarenheten att enbart kunskaper i ledarskap och försäljning inte var tillräckligt för att skapa en resultatförbättring. Detta är ofta en dyrköpt erfarenhet för många företag.

Medavo´s fokus är att hjälpa företagsledningar att uppnå tillväxt genom utveckling av sin personal med välbeprövad metodik som ger önskad effekt. Vårt synsätt är att det förutom kunskaper krävs praktisk träning med uppföljning för att säkerställa ett nytt och mer framgångsrikt arbetssätt

Idag består verksamheten av både Företagsinterna och Öppna program inom Ledarskap och Försäljning samt stöd till företagsledning

Ls mer om Medavo Ls mer om vra utbildningar
Vra utbildningar
Resultatinriktat Ledarskap
Chefer med personalansvar
Ls mer

Aktivt Ledarskap
Fr arbetsledare och teamledare
Ls mer

Professionell Frsljning
Fr sljare med kundansvar
Ls mer